A teacher seminar with Amnesty International and Egyptian Front

0

. It included a live library and activities planning at schools. 12 teachers and educators from different cities planned activities for the next school year. We wish the successful start of the new school year and look forward to meeting students and other great events.

Seminář pro učitele s Amnesty International, kterého se zúčastnila i Egyptian Front. Součástí byla živá knihovna a plánování aktivit na školách. 12 učitelů a vzdělavatelů z různých měst plánovalo aktivity na další školní rok. Přejeme úspěšný start nového školního roku a těšíme se na setkání se studenty a další skvělé akce.

Leave A Reply