Discussion with sixty students from a high school in Slovakia

0

We discussed human rights in Egypt, the death penalty and common interests between Slovakia and Egypt that harm human rights. Thank you for your invitation and we look forward to further events.

Diskuse s šedesáti studenty z gymnázia na Slovensku. Diskutovali jsme o lidských právech v Egyptě, trestu smrti a mezinarodních vztazích mezi Slovenskem a Egyptem, které podporují tamní režim. Děkuji za pozvání a těším se na další akce.

Leave A Reply